ثبت نام

تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات اختصاصی نوع یک ارزتکس بصورت بنری می باشد. و تنها تبلیغاتی پذیرفته می شود، که مربوط به شاخه بازارهای مالی می باشد.

جایگاه تبلیغاتمدت زمان نمایشتعرفه تبلیغوضعیت رزرو
صفحه اصلییک هفته990.000 هزارتومان✔️
صفحه آرشیویک هفته590.000 هزارتومان✔️
صفحه پستدو هفته390.000 هزارتومان

تعرفه تبلیغات اختصاصی نوع دوم ارزتکس بصورت بک لینک و تولید محتوا اختصاصی می باشد. و تنها تبلیغاتی پذیرفته می شود، که مربوط به شاخه بازارهای مالی می باشد.

نوع تبلیغمدت زمان تبلیغتعرفه تبلیغ
بک لینک فالویک ماه590.000 هزارتومان
بک لینک نوفالویک ماه290.000 هزارتومان
تولید محتوا متنیهمیشگی690.000 هزارتومان
تولید محتوا صوتیهمیشگی990.000 هزارتومان
تولید محتوا ویدئوییهمیشگی1.290.000 میلیون تومان